Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Devizahiteles Párt Céljai

Devizahiteles Párt céljai.

DEVIZAHITELES PÁRT CÉLJAI
[kivonat az alapszabályból]

(1) A Párt neve: Devizahiteles Párt - rövidített neve: D-Párt
(1a) A Párt jogállása. A Párt jogi személy [Ptk. 3:63.§ (1), Ptv. 1.§].
(1b) A Párt olyan egyesület, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik és ezúton kijelenti, hogy a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el [Ptv. 1.§].
(2) A Párt alapvető célja (alapcél) a devizahitelesek fogyasztói jogvédelme, az országos méretű devizahiteles társadalmi-gazdasági konfliktus megoldásának elősegítése, a devizaadósok elleni bírósági végrehajtások és kilakoltatások azonnali leállításának követelése, a deviza károsultak azonnali, teljes és feltétlen kártalanításának elérése, országgyűlési vizsgálóbizottság felállításának követelése.
(3) A párt további célja a magyar állam és társadalom mélyreható átalakításának követelésével a demokrácia és jogállam, az emberi jogok és alapvető szabadságok helyreállítása, a vallásszabadság, az állam és az egyház következetes elválasztása, a kisegyházak jogai visszaadása, fellépés a gyűlöletkeltés minden tartalma és formája ellen.
(3a) A párt célja a tiszta közélet és a korrupciómentes közjavak helyreállítása hazánkban.
(3b) A párt kezdeményezi a politikai- és pártelitek, valamint személyi környezetük közjavakból uniós és hazai közbeszerzéseken szerzett vagyoni gyarapodásának független vizsgálóbizottság által történő feltárását.
(4) A párt célja a dolgozó ember megbecsülése és uniós minimálbér bevezetésének elérése, a foglalkoztatás közmunka rendszerének átalakításával és termelő beruházások létesítésével a helyben lakók foglalkoztatásának elérése.
(4a) A párt visszahívja a külföldre kényszerült munkavállalókat, elősegíti a társadalmi és gazdasági visszatérésük reorganizációját, képviseli érdekeiket.
(4b) A párt támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat a termelő, beruházó, szolgáltató piaci szektorokban és részükre kedvezményes beruházási hitelek nyújtását.
(5) A párt célja a lakosság szociális ellátó rendszerei átfogó reformjának elérése.
(5a) Az egészségügyi és kórházi beteg ellátások elégtelenségének felszámolása, a betegek, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók érdekeinek harmonizálása, átfogó egészségügyi reform kidolgozása és bevezetése.
(5b) A párt célja a szegényekről gondoskodás országos ellátó rendszerének kiépítése, a senkit nem hagyunk az út szélén gondozóelv megvalósítása.
(6) A párt célja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás átfogó reformjának elérése a hagyományok és a modernitás követelményeinek, valamint az oktatásban dolgozók érdekeinek érvényesítésével.
(7) A párt célja a világszínvonalú magyar tudomány és kutatás önállóságának, önigazgatásának és finanszírozásának helyreállítása.
(8) A párt célja a nyugdíjasok védelme, a járulékokkal szerezhető nyugdíj biztosítás megtartása, a megszerzett nyugdíjhoz való jog védelme, a nyugdíj mellett adókedvezményekkel végezhető jövedelemszerzés elősegítése.
(9) A párt célja a fiatalok munkába állásának elősegítése, részükre uniós színvonalú foglalkoztatási lehetőségek elérése, a biztos pályakép és karrier elősegítése, az idősebb nemzedék hagyományainak átadása az idősek és fiatalok országos párbeszéd szorgalmazásával.
(10) A párt célja az egészséges élet- és környezet társadalmi feltételeinek elősegítése, az élhető ország elérése.
(11) A párt célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a tömegközlekedés zsúfoltságának megszüntetése, az elmaradott vidéki úthálózat korszerűsítése, a lakóhelyhez közel elérhető szolgáltatások bevezetése.
(12) A párt célja az Európai Unió demokratizálása, decentralizálása, az uniós alapértékek védelme, a jog és biztonság térségének érvényesítése, az uniós jogok tagállami érvényesülésének elősegítése.
(13) A párt társadalmi konzultációt kíván kezdeményezni hazánk széles népi konszenzuson alapuló külpolitikai orientációjáról.
(14) A párt a haza védelmének hatékonyabbá tétele érdekében támogatja a haderő reformot, a nemzetközi válságok folytán különösen az önvédelmi képességek és önvédelmi doktrína kialakítását, valamint hazánk nemzetközi önvédelmi jellegű katonapolitikai integrációkban való részvételét.
(15) A párt célja az ügynöklista nyilvánosságra hozatalának elérése, a hazai titkosszolgálatok egységes szervezetbe integrálása, diszfunkciójuk megszüntetése.

Dr. Kriston István
a Devizahiteles Párt (bejegyzés alatt) ügyvezetője